itbs.bg е 
 фирма, специализирана в изграждането, развитието и поддръжката на цялостни информационни решения за Вашия бизнес.

Поддръжката и въвеждането на технологии е дейност, която изисква много време и отнема фокуса ви от вашия бизнес. Ето защо ние ви предлагаме надеждни ИТ услуги, с които поемаме грижата за поддръжката и управлението на вашите компютърни системи.